top of page

Har du fortfarande frågor?

Behöver du hjälp? Vår reception är tillgänglig för att svara
på dina frågor mellan 10-17 varje dag

Bokningsvillkor

DET FINSTILTA

1. Uthyrare

ApelvikStrand AB, organisationsnummer 55 69 43-20 56, Surbrunnsvägen 2-8, 432 54 VARBERG, SVERIGE är avtalspart och ansvarig för bokning.

Tel: +46 340 86828.

Mejl: info@apelvikstrand.se

2. Generella villkor

2.1. För att ingå avtal om bokning skall du vara 18 år vid bokningstillfället. Nyttjar du boendet i sällskap med andra utan målsman skall samtliga dessa vara 18 år vid boendetillfället. Barn som bor tillsammans med målsmän omfattas inte villkoret.

2.2. Våra boende är endast avsedda för fritidsändamål eller företagsboende. Permanent boende tillåts inte.

2.3 Bokad logi får endast utnyttjas av det antal boende som uppgetts vid bokning, eller på annat sätt avtalats om med uthyrare.

3. Bokningens giltighet

3.1 Kontrollera bokningsbekräftelse/faktura. Du är ansvarig för att uppgifter är korrekta. Vid felaktigheter kontakta ApelvikStrand snarast.

3.2 Bokningen är bindande för båda parter när anmälningsavgift (se nedan) registrerats hos uthyrare.

4. Betalning

4.1 Vid bokning via mejl, sociala medier eller telefon debiteras serviceavgift om 100 SEK. ApelvikStrand debiterar ingen serviceavgift vid bokning online.

4.2 Betalningen är uppdelad i anmälningsavgift och slutbetalning. Anmälningsavgiften omfattar 10% av logikostnaden och eventuellt avbeställningsskydd eller min 500 SEK av logikostnaden. Anmälningsavgift skall vara ApelvikStrand AB tillhanda senast 10 dagar efter bokning. Slutbetalning skall vara ApelvikStrand AB tillhanda senast 40 dagar före ankomst.

4.3 Vid bokning senare än 40 dagar före ankomst skall hela beloppet betalas senast 10 dagar efter bokning.

4.4 Vid bokning senare än 10 dagar före ankomst skall hela beloppet betalas vid bokningstillfället.

4.5 Vid ändring av befintlig bokning har uthyrare rätt att ta ut en avgift om 150 SEK.

5. Avbokning

5.1 Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) har ett undantag vid avtal om logi och därmed kan du inte ångra ett avtal om hyra av stuga eller lägenhet.

5.2 Avbokningsskydd kan köpas mot avgift om 300 SEK per boendeobjekt. Med Avbokningsskydd kan avbokning ske fram till ankomstdagen under förutsättning att villkor i 5.2.1 - 5.2.3 uppfylls

5.2.1 Ni själv, eller nära anhörig blivit sjuk, eller drabbats av döds- eller olycksfall.

5.2.2 Vid allvarlig händelse som ej kunde förutses vid bokningstillfället och som drabbar hem eller familj (beställare, beställares make/maka, sambo, familj bokförd på samma adress eller medresenär)

5.2.3 Ni på grund av arbetslöshet eller nyanställning är förhindrad att utnyttja er bokning.

5.3 Avbokning sker direkt till ApelvikStrand AB. Vid nyttjande av Avbokningsskydd behåller ApelvikStrand AB erlagd betalning för Avbokningsskydd och eventuell erlagd Serviceavgift.

5.4 Vid åberopande av skäl enligt 5.2.1- 5.2.3 skall sådant vid uppmaning styrkas med intyg av till exempel läkare, myndighet, försäkringsbolag eller liknande.

5.5 Vid avbokning med Avbokningsskydd sker återbetalning senast 10 dagar efter ApelvikStrand AB erhållit eventuellt intyg samt kontouppgifter för återbetalning.

5.6 Vid avbokning utan Avbokningsskydd debiteras avbokningsavgift enligt 5.6.1 – 5.6.3

5.6.1 Vid avbokning minst 40 dagar före ankomst 10% av bokningens totala pris.

5.6.2 Vid avbokning 39-8 dagar före ankomst 25% av bokningens totala pris.

5.6.3 Vid avbokning 7–2 dagar före ankomst 75% av bokningens totala pris.

5.6.4 Vid avbokning 1-0 dagar före ankomst 100% av bokningens totala pris.

6. Särskilda villkor stuga/lägenhet självhushåll

6.1 Det åligger gäst att vårda boendet och följa ApelvikStrand ABs ordningsregler. Gäst ansvarar för eventuella skador som uppstår på boendet och dess inventarier. Ordningsregler finns längre ner på denna sida.

6.2 Du ansvarar själv för skador, som uppstår på boendet och dess inventarier.

6.3 Om inte annat anges på bekräftelse eller faktura ingår inte städning, sänglinne eller handdukar.

6.4 Om inte annat anges på bekräftelse eller faktura skall boendet städas före avresa. Undertecknad städlista lämnas vid utcheckning. Om boendet lämnas ostädat debiteras du för städning i efterhand.

6.5 ApelvikStrand AB har logi där husdjur är tillåtna, och logi där husdjur inte är tillåtna. Det åligger gäst att informera ApelvikStrand AB om eventuell avsikt att ta med husdjur vid bokningstillfälle och försäkra sig om att bokad logi tillåter husdjur.

6.6 ApelvikStrand AB lämnar ingen garanti för att logi är allergisanerat.

UTHYRARE

Ansvarig uthyrare är ApelvikStrand AB

1. Uthyrare

ApelvikStrand AB, organisationsnummer 55 69 43-20 56, Surbrunnsvägen 2-8, 432 54 VARBERG, SVERIGE är avtalspart och ansvarig för bokning.

Tel: +46 340 86828.

Mejl: info@apelvikstrand.se

2. Generella villkor

2.1. För att ingå avtal om bokning skall du vara 18 år vid bokningstillfället. Nyttjar du boendet i sällskap med andra utan målsman skall samtliga dessa vara 18 år vid boendetillfället. Barn som bor tillsammans med målsmän omfattas inte villkoret.

2.2. Våra boende är endast avsedda för fritidsändamål eller företagsboende. Permanent boende tillåts inte.

2.3 Bokad logi får endast utnyttjas av det antal boende som uppgetts vid bokning, eller på annat sätt avtalats om med uthyrare.

3. Bokningens giltighet

3.1 Kontrollera bokningsbekräftelse/faktura. Du är ansvarig för att uppgifter är korrekta. Vid felaktigheter kontakta ApelvikStrand snarast.

3.2 Bokningen är bindande för båda parter när anmälningsavgift (se nedan) registrerats hos uthyrare.

4. Betalning

4.1 Vid bokning via mejl, sociala medier eller telefon debiteras serviceavgift om 100 SEK. ApelvikStrand debiterar ingen serviceavgift vid bokning online.

4.2 Betalningen är uppdelad i anmälningsavgift och slutbetalning. Anmälningsavgiften omfattar 10% av logikostnaden och eventuellt avbeställningsskydd eller min 500 SEK av logikostnaden. Anmälningsavgift skall vara ApelvikStrand AB tillhanda senast 10 dagar efter bokning. Slutbetalning skall vara ApelvikStrand AB tillhanda senast 40 dagar före ankomst.

4.3 Vid bokning senare än 40 dagar före ankomst skall hela beloppet betalas senast 10 dagar efter bokning.

4.4 Vid bokning senare än 10 dagar före ankomst skall hela beloppet betalas vid bokningstillfället.

4.5 Vid ändring av befintlig bokning har uthyrare rätt att ta ut en avgift om 150 SEK.

5. Avbokning

5.1 Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) har ett undantag vid avtal om logi och därmed kan du inte ångra ett avtal om hyra av stuga eller lägenhet.

5.2 Avbokningsskydd kan köpas mot avgift om 300 SEK per boendeobjekt. Med Avbokningsskydd kan avbokning ske fram till ankomstdagen under förutsättning att villkor i 5.2.1 - 5.2.3 uppfylls

5.2.1 Ni själv, eller nära anhörig blivit sjuk, eller drabbats av döds- eller olycksfall.

5.2.2 Vid allvarlig händelse som ej kunde förutses vid bokningstillfället och som drabbar hem eller familj (beställare, beställares make/maka, sambo, familj bokförd på samma adress eller medresenär)

5.2.3 Ni på grund av arbetslöshet eller nyanställning är förhindrad att utnyttja er bokning.

5.3 Avbokning sker direkt till ApelvikStrand AB. Vid nyttjande av Avbokningsskydd behåller ApelvikStrand AB erlagd betalning för Avbokningsskydd och eventuell erlagd Serviceavgift.

5.4 Vid åberopande av skäl enligt 5.2.1- 5.2.3 skall sådant vid uppmaning styrkas med intyg av till exempel läkare, myndighet, försäkringsbolag eller liknande.

5.5 Vid avbokning med Avbokningsskydd sker återbetalning senast 10 dagar efter ApelvikStrand AB erhållit eventuellt intyg samt kontouppgifter för återbetalning.

5.6 Vid avbokning utan Avbokningsskydd debiteras avbokningsavgift enligt 5.6.1 – 5.6.3

5.6.1 Vid avbokning minst 40 dagar före ankomst 10% av bokningens totala pris.

5.6.2 Vid avbokning 39-8 dagar före ankomst 25% av bokningens totala pris.

5.6.3 Vid avbokning 7–2 dagar före ankomst 75% av bokningens totala pris.

5.6.4 Vid avbokning 1-0 dagar före ankomst 100% av bokningens totala pris.

6. Särskilda villkor stuga/lägenhet självhushåll

6.1 Det åligger gäst att vårda boendet och följa ApelvikStrand ABs ordningsregler. Gäst ansvarar för eventuella skador som uppstår på boendet och dess inventarier. Ordningsregler finns längre ner på denna sida.

6.2 Du ansvarar själv för skador, som uppstår på boendet och dess inventarier.

6.3 Om inte annat anges på bekräftelse eller faktura ingår inte städning, sänglinne eller handdukar.

6.4 Om inte annat anges på bekräftelse eller faktura skall boendet städas före avresa. Undertecknad städlista lämnas vid utcheckning. Om boendet lämnas ostädat debiteras du för städning i efterhand.

6.5 ApelvikStrand AB har logi där husdjur är tillåtna, och logi där husdjur inte är tillåtna. Det åligger gäst att informera ApelvikStrand AB om eventuell avsikt att ta med husdjur vid bokningstillfälle och försäkra sig om att bokad logi tillåter husdjur.

6.6 ApelvikStrand AB lämnar ingen garanti för att logi är allergisanerat.

UTHYRARE

Ansvarig uthyrare är ApelvikStrand AB

DET FINSTILTA

Få Erbjudanden och Nyheter direkt till din inkorg.